8otto -tour TBA- Final Series ONEMAN 《88 Miles An Hour TOUR 2019》 10/8(tue):OSAKA/JANUS 11/13(wed):NAGOYA/UPSET 12/9(mon):TOKYO/UNIT Ticket preorder : 8/20(tue)12:00~8/26(mon)23:59 URL:https://t.co/8lv3p7ZMni #8otto

read more

8otto -tour TBA- Final Series ONEMAN 《88 Miles An Hour TOUR 2019》
10/8(tue):OSAKA/JANUS
11/13(wed):NAGOYA/UPSET
12/9(mon):TOKYO/UNIT

Ticket preorder :
8/20(tue)12:00~8/26(mon)23:59
URL:https://t.co/8lv3p7ZMni 
#8otto